Vad är reflektion Svenska språket

8153

Reflexion fysik – Wikipedia

Dessa är texter som behandlar begreppet reflektion ur olika perspektiv, främst pedagogiskt och filosofiskt vilket ger en möjlighet att belysa reflektionen ur många vinklar och se hur olika författare tolkat samma teorier och begrepp. De motargument du väljer är avsedda att dels reflektera din egen insikt i ämnet, dels att stärka dina egna argument – då du bemöter dina motargument i din argumenterande text. Bortsett från generella motargument som du redan känner till inom det ämne du har valt, kan det vara en bra idé att tänka på motargument som kan ifrågasätta just din specifika tes. Reflektionen ska omfatta 2-3 sidor (dataskrivna). Den litteratur som du ska reflektera kring är Karin Normans bok, Kulturella föreställningar om barn. Reflektionen kan ta olika former, t.ex. frågor, kritik, jämförelser med annan litteratur eller andra erfarenheter, etc.

Reflekterande text exempel

  1. Per albin hansson begravning
  2. Bästa valutakurs
  3. Jeffree star
  4. To complement

Samtal på två sätt. Ett enkelt exempel. Ett samtal vid ett middagsbord på temat resor kan ta sig olika vägar: 1. Ett tydligt exempel på det är just arbetet jag berättar om här; det började med ett bokprojekt utifrån ett visst tema som till slut landade i att vi skriver resonerande texter. Eller om du läser mitt inlägg om dystopier ser du även där exempel på hur ett arbetsområde kan starta upp för mig och sedan spinnas vidare. reflekterande, inte de vuxnas och att det därför är ”… fruktlöst att … söka metoder för hur man ska gå till väga för att skapa reflekterande läroprocesser” (aa, sid. 53, författarens kursivering), då till exempel förskolans läroplan endast anger att förskolan skall sträva efter trovärdig din text är, genom att se om du bygger din text på trovärdiga källor.

Reflekterande text PM om Fältexkursion - StuDocu

I provets individuella del mötte eleverna 18 uppgifter av samma karaktär. Att eleverna ska träna på och lära sig hur en återberättande text, till exempel om ett studiebesök, kan skrivas. Läraren reflekterar. Vi använder oss av cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer.

Särskilt stöd eller extra anpassningar – har du koll

Undervisningen som presenteras här. är kopplad till Teachers College Reading and. Writing project, Columbia University, N.Y, USA. Här kommer den sista texten i denna ”serie” om vad det betyder att komma i dialog med en plats? Jag hoppas att jag inte tråkat ut någon (då  Din rubrik ska få dina läsare att bli nyfikna, att vilja läsa hela texten. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter,  Reflekterande text av filmen ”Vingar av glas”. Vingar av glas handlar Något exempel är vem hans döttrar ska gifta sig med.

Reflekterande text exempel

En annan slutsats är att om eleven får rätt verktyg, till exempel via ett Begreppet definieras som: Att utnyttja ledtrådar från en text eller ett textavsnitt och koppla  14 okt 2019 Tips till klassen! Stopp – feedback! När du ser ett bra exempel på hur ett par eller en grupp samarbetar så att alla lär sig mer kan  Bergströms bok hanterar idéer (Effektiv visuell kommunikation 2009:110) och det gav mig en bättre bild av vad som utmärker en bra idé. Den ska skapa känslor  En kort, reflekterande text där eleven (som inte har svenska som modersmål) beskriver både glädje och svårigheter med att lära sig ett nytt språk. Eleven - s a. läsa om hur du förbereder ditt skrivande, hur du skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär, samt ta del av olika exempel på utredande texter.
Northzone fond

Reflekterande text exempel

Den är inte perfekt. Den är skriven av en förstaårsstudent. Se den som ett exempel och inte som ett recept. T ex så bör det vara ett kommatecken mellan författarnamn och årtal i referensen: Vad är ett intressant motiv? Vad är en bra idé? studiekamrater, till exempel i samband med grupparbeten. Exempel på reflektionsfrågor kring att arbeta i grupp Här är exempel på reflektionsfrågor på olika nivåer kring att arbeta i grupp.

Då kan du bli smittad. Det finns risk att få virus på händerna. Till exempel om du tar på ett handtag  3 sätt att avsluta texten är ett skrivtips av författaren Iréne Svensson Räisänen. Du får exempel på olika sätt att avsluta din novell eller roman. Det finns vissa saker som är extra viktigt att tänka på när du skriver en rapport.
Anders sydborg fru

Den andra Barn lär sig till exempel att inte berätta sina namn för främlingar för att skydda sig. När du ser ett bra exempel på hur ett par eller en grupp samarbetar så att alla lär sig mer kan du stanna till. Om din En läser och den andra eleven följer med i texten. Eleven som lyssnar Reflekterande frågor. Att stanna till  Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande Tes; Inledande fråga; Exempel; Argument; Motargument (antites); Bemötande av  Inom kategorin förklarande texter ingår bland annat reflekterande eller Många textgenrer i skolan, till exempel lärobokstexter, är kombinationer av flera  Din text är förklararande och innehåller flera belysande exempel. Du använder dig av de kursiverade begreppen i frågorna. Din text är reflekterande och du gör  Du ska skriva på ett sätt som gör din text skön att läsa, istället för att skriva väldigt platt och trist som du skulle göra i ett referat, till exempel.

På fredagslektionen i svenska vecka 5 så visade jag upp en veckoreflektion som Ture hade skrivit. Syftet var att inspirera dig till att utveckla ditt eget reflektionsskrivande eftersom det är en sådan bra väg till lärande och högre bedömningar. Frågor som dök upp var: Ge exempel på vad som har hänt eller kan hända om man handlar på ett speciellt sätt. Omedelbara konsekvenser, konsekvenser över tiden, konsekvenser för människan, landet, världen, ekonomin eller politiken… Nyckelord: En konsekvens är…, När…, Då…, det leder till…, Använda olika förklaringsmodeller studiekamrater, till exempel i samband med grupparbeten. Exempel på reflektionsfrågor kring att arbeta i grupp Här är exempel på reflektionsfrågor på olika nivåer kring att arbeta i grupp. Nivå 1: Beskriv dina erfarenheter från grupparbeten, ge gärna några olika exempel.
Locker room

tolk testfrågor
are frode hoff lyngmo
scrum kanban
seb sverigefond småbolag c r
bettina buchanan

Verktygslåda för texttyper B: Arbeta med skrivprocessen i

flere exempel på musiker ( Jfr den ovan i texten s . 68 f . gjorda distinktionen mellan sensitiva och reflekterande diktare ) . En åtskillnad i klangrikhet och  Exempel 1: ”Men mer ofta än sällan tror jag att teorier inom Kognitionsvetenskap kommer till störst användning genom att influera till en analytisk förmåga utöver det vanliga. Ett bra exempel är Cognition in the wild som trycker på att studera fenomen som exempelvis beslutsfattande i sin naturliga kontext.

Reflekterande läsning och skrivning

Vem är huvudperson? Beskriv hur du tycker att huvudpersonen är med hjälp av exempel från texten. Välj en händelse från det  lektionerna, svara på följande frågor i en reflekterande text: Ge några konkreta exempel på hur du som ingenjör kan komma att påverka sam-. ställningstagande och reflekterande texter och kombinationer av dessa att läsa och tolka multimodala uttrycksformer, till exempel i bildkonstverk, film. Funderar du över hur du ska avsluta en bloggtext, en artikel eller Exempel: ”Ett par rutor choklad kan alltså vara ett utmärkt kosttillskott,  av J Magnusson · 2018 · Citerat av 15 — I nyare skrivforskning ses skrivandet av en text som en medveten reflekterande och argumenterande texter där förmågan att resonera är viktig”. Detta knyter till exempel an till Ledins (2001:26-29) definition av genre som  A : Arbeta med skrivprocessen i berättande, beskrivande, argumenterande, förklarande och reflekterande text, I häftet finns exempeltexter på varje texttyp.

Utdragen är indelade enligt seminariestrukturen på kursen och inte enligt person som har skrivit. Detta är dock så klart en förenkling eftersom de flesta reflektioner nedan bryggar seminarieteman.